Realizacja zamówień i wysyłka tel: +48 795 689 380            Pomoc techniczna: +48 795 630 610

GWARANCJA I REKLAMACJE

Gwarancja i Reklamacje:

1.Procedura reklamacji dotyczy produktów wadliwych, a także niewłaściwej zawartości paczek. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie PMFACTORY objęte są gwarancją. Informacja o okresie, na jaki udzielona jest gwarancja umieszczona jest przy opisie produktu.

2.Każdy sprzedawany produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany. Wszystkie transakcje są ewidencjonowane.

3.Firma PMFACTORY gwarantuje użytkownikowi sprawne działanie urządzenia zakupionego w sklepie PMFACTORY , pod warunkiem użytkowania go zgodnie z instrukcją obsługi. Wady fizyczne urządzenia ujawnione w okresie trwania gwarancji, z wyłączeniem przypadków opisanych poniżej, będą usuwane na koszt firmy PMFACTORY.
4. Gwarancji nie podlegają:

•uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem siły zewnętrznej, bądź zaniechaniem działania klienta.

•uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego przechowywania lub transportu urządzenia

•uszkodzenia i problemy powstałe w wyniku zabrudzenia sprzętu,zalania itd.

5.Utrata gwarancji może nastąpić w przypadku naruszenia plomby, nr seryjnych,próby dokonania naprawy i przeróbek bez zgody firmy PMFACTORY

6.Jeżeli reklamowane urządzenie jest sprawne lub zaistniałe uszkodzenia nie podlegają gwarancji, firma PMFACTORY oczekuje na wpłatę za przesyłkę zwrotną,po wcześniejszym kontakcie poprzez e-mail.

7.Okres naprawy może trwać do 14 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do serwisu PMFACTORY. Okres naprawy może się wydłużyć gdy firma PMFACTORY będzie musiała skorzystać ze specjalistycznego serwisu producenta.
Firma PMFACTORY dołoży wszelkich starań by okres naprawy trwał jak najkrócej.

8.W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany na taki sam produkt wolny od wad w wyniku braku określonego modelu w asortymencie, PMFACTORY zastrzega sobie możliwość wymiany wadliwego urządzenia na inny model o porównywalnych (wg uzasadnionego uznania) właściwościach. W przypadku braku w asortymencie takiego produktu, firma PMFACTORY za zgodą Użytkownika może dokonać wymiany na lepszy we właściwościach model,za dokonaniem dopłaty różnicy w cenie.

9.Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Użytkownika do domagania się od firmy PMFACTORY zwrotu korzyści utraconych w związku z nieprawidłowym działaniem urządzenia zakupionego w PMFACTORY. Firma PMFACTORY nie bierze odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające zużytkowania lub niemożności użytkowania urządzenia, w tym za szkody wynikłe z jego wad.

10.Nieodebranie sprzętu po 60 dniach od przewidywanej daty wykonania naprawy,potraktuje się jako wolę wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem sprzętu za porzucony. Nieodebrany sprzęt przechodzi na własność PMFACTORY w celu pokrycia kosztów naprawy i magazynowania.

11. Dokładamy starań, aby informacje zawarte na stronach i były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Zamieszczone wizerunki mają za zadanie przybliżyć wygląd oferowanych produktów i mogą różnić się w szczegółach od oryginałów.

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku zauważenia błędów na stronie, prosimy o powiadomienie nas


12. Oprogramowanie na dołączonej płycie CD jest darmowym dodatkiem do zakupionych u nas interfejsów i nie stanowi części oferty. Znajdują się tam materiały naszego autorstwa oraz programy darmowe na licencji GNU GPL. Nasza firma nie akceptuje żadnych reklamacji związanych z jakością, ilością bądź funkcjonalnością tego oprogramowania.

Procedura reklamacyjna wygląda następująco:

1.Klient wysyła reklamowany towar na własny koszt w przesyłce (paczce pocztowej -Poczta Polska) ekonomicznej. W przypadku zasadności reklamacji, PMFACTORY zwraca za przesyłkę towaru do naprawy. Prosimy pamiętać o dobrym zabezpieczeniu przesyłki – za uszkodzenia powstałe podczas transportu PMFACTORY nie odpowiada.

2.PMFACTORY nie przyjmuje przesyłek za pobraniem – wszelkie tego typu przesyłki nie będą odbierane.

3.PMFACTORY przyjmuje reklamację do rozpatrzenia i rozpoczyna proces naprawczy(max 14 dni roboczych).

4.Naprawione bądź nowe urządzenie zostanie wysłane do klienta na koszt PMFACTORY w przesyłce (paczce) ekonomicznej przez Pocztę Polską. W przypadku nieodebrania przesyłki z winy Klienta, na niego spada odpowiedzialność za odebranie przesyłki: kolejna wysyłka może odbyć się tylko po przedpłacie kosztów kolejnej przesyłki. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procesu reklamacyjnego, prosimy o kontakt .